Monday, September 10, 2012

236 - Usia

Adakah perbezaan usia akan menjadi penghalang sesebuah hubungan?

No comments: